Noter för Ambient & New Age musik

Musik för frånkoppling – i positiv mening! New Age är musik, som inte tar plats utan hjälp av åhöraren. Är du mottaglig får den dig, beroende på kompositionens syfte, att slappna av, koncentrera dig eller hjälper vid meditation.

Förlora dig själv en stund i: