Andningsteknik – läroböcker

Andningen och stödet bildar tillsammans en medvetet styrd andningsteknik för de olika blåsinstrumenten och den mänskliga rösten och är därför en oumbärlig grund för blåsare, sångare och talare.

Här finns några kategorier förbereda för dig: