Noter av Arnold Schönberg

Schönberg anses vara en av de mest inflytelserika kompositörerna i början av 1900-talet och en central figur i den så kallade „Andra Wienskolan“, även kallad Schönberg-skolan. Deras tankar runt tonalitet ledde till tolvtonstekniken mellan 1906 och 1909 och mellan 1904 och 1911 efter att dur-moll tonaliteten övergavs.