Palestrina - noter för kör

Giovanni Pierluigi da Palestrina har lämnat ett stort musikaliskt arv. Hans mest kända verk är den sexdelade Missa Papae Marcelli från 1562.