Noter av den italienske kompositören Giuseppe Verdi

Likt hans tyska motpol Richard Wagner, komponerade Giuseppe Verdi (1813-1901) nästan enbart opera. Verdis kan nästan ses som en personifikation av italiensk opera.

Många av Verdis 32 operor, tillsammans med operor av W.A. Mozart och operor av Giacomo Puccini, är bland de mest spelade operorna världen över.

Efter några misslyckanden, lyckades Verdi slå igenom 1842 med sin Nabucco. De följande två årtiondena hade han en ny operapremiär nästan varje år.

Hans främsta mästerverk innefattar operor som La Traviata, Aida, [Rigoletto](), La Forza del Destino, Macbeth och Don Carlos.

Hans senare verk Otello och hans komiska opera Falstaff är genomkomponerade verk. De musikaliska idiomen i dessa verk kan nog betraktas som en förfader till senare filmmusik, där hans samtida kollegor Giacomo Meyerbeer (Frankrike), och i synnerhet Richard Wagners verk verkligen banade väg för hur Hollywood Studios filmmusik senare skulle komma att låta.

Utöver kammarmusik och kantater är Verdis Messa da Requiem ansedd som hans viktigaste verk utanför scenen.

Men Verdi var inte bara en mycket erkänd kompositör utan också en framgångsrik gårdägare. Han var också grundaren av ett äldreboende för pensionerade musiker i Milano, som fortfarande är i drift idag.

Upptäck fler noter av Verdi