Johann Sebastian Bach – noter & klaverutdrag

Johann Sebastian Bach (1685-1750) är mer än en symbol för barockmusiken. Framförallt häpnar man av den outtömliga rikedomen i hans verk och undrar hur en enda person har kunnat åstadkomma denna musikskatt.

Du kan läsa mer om Bachs liv och efterliv här:

Hovmusikern Bach

Efter några år som organist på olika instanser, där han ofta förvirrade samhället mer än stödde det med sin improvisationsförmåga och harmoniska experiment, tillträdde J. S. Bach en position som hovorganist och kammarmusiker hos hertigen av Sachsen-Weimar 1708. En stor del av hans orgelverk skapades under denna tid (Orgelnoter av J. S. Bach).
År 1714 befordrades han till konsertmästare för hovkapellet. Förknippat med detta arbete var skyldigheten att regelbundet komponera en kantat för söndagsgudstjänsten. Detta ledde till de cirka 300 Bachkantaterna varav cirka 200 har bevarats.

Vid sin nästa anhalt som kapellmästare hos prinsen av Anhalt-Köthen från 1717, hade Bach inte längre något uppdrag att komponera sakrala verk. Många av hans instrumentala verk komponerades under den tiden, inklusive Brandenburgkonserterna av J. S. Bach.

Thomaskantorn Bach

Med sin sista position som Thomaskantor i Leipzig gick Bach in i statlig tjänst 1723. Han var ansvarig för musiken vid de fyra huvudkyrkorna i Leipzig och undervisade vid internatskolan i Thomasskolan. St. Thomas kör är fortfarande en av de viktigaste och mest traditionella gosskörerna i världen. Under de sista åren av sitt liv var Bach nästan blind.H-mollmässan av J. S. Bach, som skrevs underdenna tid, är på många sätt ett av musikhistoriens märkligaste och mäktigaste verk. Den speglar 25 år av Bachs produktion. Troligen framfördes den aldrig i sin helhet under Bachs levnad, utan uruppförandet brukar antas ha skett 1835 och den första utgåvan av noterna trycktes 1856.

Bachs världsarv

Som vanligt var på 1700-talet, glömdes Bachs verk snabbt bort efter hans död. Det enda som var intressant var den nya musiken. Kompositörens söner och den efterträdande Thomaskantorn, bevarade hans minne och verk. Wienerklassicistiska kompositörer som Wolfgang Amadeus Mozart och Ludwig van Beethoven beundrade kontrapunkten hos Bach och lärde sig av hans verk att återskapa det i sina egna. Bach-renässansen under 1800-talet ledde till återuppförandet av Matteuspassionen av J. S. Bach tack vare Felix Mendelssohn-Bartholdy 1829 i Berlin. En annan viktig milstolpe var den första fullständiga utgåvan av Bachs verk, som skapades under åren 1850-1899. Den betydande “Nya Bachutgåvan”framställdes 1954-2007, publicerad av förlaget Bärenreiter. Stadsbiblioteket i Berlin Originalpartitur utsåg 2015 Bachs “h-mollmässa” till ett av UNESCOs världsdokumentarv.

De komponerande sönerna till J. S. Bach

Johann Sebastian Bach kom från en familj av musiker, sedan hundra år tillbaka i tiden. Fyra av hans söner fortsatte denna tradition och blev också kompositörer. De hamnade i London eller Milano. Med sina verk representerar de övergångsperioden från barockmusiken, för vilken deras far verkade, till klassicismen.

Johann Sebastian Bachs universum hos Stretta: