Körmusik av J. S. Bach – Noter och klaverutdrag

Av vokalverken av Johann Sebastian Bach är särskilt hans två passioner Matteuspassionen och Johannespassionen, vidare Juloratoriet och H-moll Mässan att notera.