Körskola av Zoltán Kodály – läroböcker

Den ungerska kompositören Zoltán Kodály lägger med sin körskola grunderna för att sjunga tillsammans. Han presenterar instruktioner och övningar där han systematiskt förklarar i 13 läroböcker hur man enkelt lär sig att sjunga tillsammans. Grunden är Kodály-metoden, där relativ solmisation spelar en central roll. Intervall och rytmer är kopplade till stavelser och handrörelser och tränar därmed en exakthet av rytm och tonhöjd. Speciellt med de första volymerna av körskolan kan du öva och lära dig att sjunga avista.