Tyska julsånger – noter & arrangemang

Bortsett från de nya Julsångerna för barn har de flesta julsångerna i Tyskland en hundraårig historia. De kommer ofta ur större verk såsom Julkantater, på denna sida hittar du huvudsakligen olika arrangemang och samlingar.

De äldsta tyska julsångerna är översättningar av latinska psalmer och hymner. Andra går tillbaka till en modern variant av den medeltida musik-mystiken, som man även finner avtryck av i vaggsånger, fram till 1900-talet. Barn eller kvinnor, ofta nunnor, vaggade en figur av Jesusbarnet i en vagga på ett sidenbädd och sjöng vaggsånger under julspelen. Den populära "In dulci jubilo" kommer antagligen från denna tid.

Martin Luther översatte inte bara äldre julsånger utan skrev även egna, som “Vom Himmel hoch, da komm ich her” och “Nun freut euch, lieben Christen g‘mein”. Under barocken får julsångerna karaktären av fromhet, vilket uttrycks särskilt väl i“Ich steh’ an deiner Krippen hier”

Det blir ännu mer känslodigert under det romantiska 1800-talet, från vilket den mest kända julsången genom tiderna kommer: “Stille Nacht, heilige Nacht”. (Stilla natt, heliga natt)

Sök vidare bland tyska julsånger: