Kyrkoåret – noter

Fester, minnen, högtider - det är inte bara din egen födelsedag som kommer firas år efter år. Betydande saker finns ofta som tradition för att man verkligen ska kunna uppskatta dem. Så även inom tron och därigenom: kyrkoåret.

Till skillnad från kalenderåret börjar kyrkoåret med första advent och slutar på söndagen före detta, som kallas Kristus Konungens dag i den katolska kyrkan och Domssöndag i den protestantiska kyrkan. De religiösa teman överensstämmer med naturens fortskridande: under den mörka vintersäsongen kommer Kristus till världen som ljus, på våren firar påsken livets seger över döden, och när hösten fortskrider, firar kyrkan förgångenhet och död.

Förutom detta finns det mer specifika högtider och minnesdagar: till Maria, apostlarna, evangelisterna och helgonen, för högtider som nyår och tacksägelse. På senare tid har vissa söndagar ägnats åt mer allmänna ämnen som familj och världsmission.

Musik för kyrkoåret