Ansats och klangteknik för blåsare – läroböcker

Ansattsen för ett horn påverkar signifikant ljudkvaliteten och måste tränas regelbundet för att säkerställa uthållighet under spelningen. Våra läroböcker har lämpliga övningar redo för dig!

Ansatsteknik för